Uncategorized

Our second open café was held on 20th January, 2021. The topic for this meeting was based on culture. We started introducing ourselves and our current residing country as per usual. After the introduction, the host of meeting led the discussion and allowed everyone to...

Socialt mobiliserande expertis har tillsammans med kollegor från hela Europa fått finansiering från EU för att genomföra ett projekt för att bekämpa våld i hemmet. Flyg högt mot våld i Europa. FLAVIE-projektet försöker stoppa den allt mer chockerande statistiken. Flavie, är kombinationen av fem partnergrupperna: Tera - Maison de l'Europe de la Charente i Frankrike, Faal Dernegi i...