Stay tuned!

Take the Leap är ett projekt hos Europeiska kommissionen som finansieras inom ramen för Erasmus + programmet KA2 strategiskt partnerskap för yrkesutbildning och -tr