Uncategorized

Socialt mobiliserande expertis har tillsammans med kollegor från hela Europa fått finansiering från EU för att genomföra ett projekt för att bekämpa våld i hemmet. Flyg högt mot våld i Europa. FLAVIE-projektet försöker stoppa den allt mer chockerande statistiken. Flavie, är kombinationen av fem partnergrupperna: Tera - Maison de l'Europe de la Charente i Frankrike, Faal Dernegi i...

Mobilizing Expertise is happy to announce the launching of a new KA2 project named FLAVIE, which is the acronym for Fighting Loud Against Violence In Europe. It brings together 5 partners from different countries: Tera- Maison de l'Europe de la Charente (France), Faal Dernegi (Turkey),...